Kategorier
Uncategorized

Till alla chefer: Var ledare

Till alla chefer: Var ledare

I mitt liv har jag ofta valt att se det bästa i människor och ibland till och med visa mig sårbar för att kunna knyta an till människor på ett meningsfullt sätt. Om något stör mig försöker jag kommunicera det för att hitta lösningar. Jag tror att det är en fantastisk möjlighet att utveckla karaktär hos mig själv och andra.

Men många av oss har arbetat i organisatoriska hierarkier där chefer implicit eller explicit kommunicerar att de ska bestämma hur saker ska göras. Det här är ett säkert sätt att driva bort motivation och talang från ett team.

Forskning har gång på gång visat att leda framtidens arbetskraft innebär att ge dem inflytande. Ställ dig på sidan om så mycket som möjligt, samtidigt som du behåller en position som en strategisk, visionär ledare. Detta kommer att öka motivationen, effektiviteten, kundnöjdheten och lönsamheten.

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Lämna ett svar