Kategorier
Uncategorized

Basera beslut på fakta

Basera beslut på fakta

Vill du fatta bättre beslut? Samla relevant fakta genom att analysera data både i form av siffror och beskrivningar i t.ex. intervjuer. Jag tänkte här uppehålla mig lite vid data i form av siffror.

Å ena sidan kan vi sjunga halleluja, för vi skapar mer digital data än någonsin och statistisk programvara kan utföra avancerade beräkningar utifrån den.

Å andra sidan är vi inte alltid briljanta på att förstå vår data. Vi människor har svårt att hitta berättelser om hur världen fungerar och hålla oss till dem. Tillbaka i de förhistoriska dagarna var denna kognitiva färdighet nödvändig för att undvika fara, hitta mat och vatten och träffa en fertil partner. Men det kan också få oss att hoppa in i felaktiga slutsatser i dagens mycket mer komplexa miljö.

Ett enkelt tips för att tillämpa dagligt statistiskt tänkande är att se upp för gömda variabler, även kända som förväxlingsfaktorer eller confounders. Om du kan spåra ett samband mellan två variabler (X och Y) är det frestande att misstänka att X orsakar Y. Men en tredje variabel, Z, kan faktiskt ha ett samband med både X och Y. Ett klassiskt exempel är att personer som dricker mycket (X) oftare än andra har lungcancer (Y). Men det är faktiskt vanan att röka (Z) som har ett samband med båda dessa variabler.

Kan du komma på fler exempel på gömda variabler i din vardag och i er verksamhet?

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Kommentera