Kategorier
Uncategorized

Omfamna konceptet med ständiga förbättringar

Omfamna konceptet med ständiga förbättringar

❌ Här är tre vanliga misstag när vi arbetar med ständiga förbättringar:

1) Att göra det avancerat och uppifrån och ned. Gör istället ett riktigt enkelt systematiskt tillvägagångssätt. Få förbättringshjulet (Planera -> Gör -> Studera -> Agera) att snurra. Detta är en nyckel för att upprätthålla engagemang över tid. Faktum är att det kan få dina anställda att dregla över det istället för att vända sig bort i obehag.

2) Att älska för många nyckeltal. Istället bör ni bestämma relevanta indikatorer innan ni vidtar åtgärder för att lösa ett problem. Gör dem relevanta för vad ni faktiskt vill uppnå (outcome) när det gäller resultatet, inte bara själva resultatet (output). Detta tillvägagångssätt är motsatsen till att bara mäta saker som är lätta att mäta.

3) Att förvänta sig för mycket för tidigt. Kom ihåg att förbättringar innebär förändring och att våra hjärnor är designade för att uppfatta fara i det okända. Ha tålamod.

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Kommentera