Kategorier
Uncategorized

Gör det lätt för alla att bli delaktiga

Gör det lätt för alla att bli delaktiga

Delaktighet är guld för alla organisationer! För att människor ska vara delaktiga behövs inre motivation, till skillnad från yttre motivation i form av morot och piska. Bästsäljande författaren David Pink föreslår tre element för att hålla vår motivation levande:

1) Autonomi
2) Kompetens
3) Syfte

Men det behövs ett ramverk, annars kan de fritt motiverade fåglarna ramla ihop en dag. Ramverket kan bestå av olika delar: konkreta förväntningar, en tydlig budget, att hålla koll på utvecklingen, en organisationsstruktur som uppmuntrar samarbete över divisioner…

Vilka är dina erfarenheter av frihet inom ett ramverk?

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Lämna ett svar