Kategorier
Uncategorized

Ledarskapet avgör verksamhetens utvecklingsförmåga

Ledarskapet avgör verksamhetens utvecklingsförmåga

Alltför många företag förbiser behoven av att utbilda sina ledare inom just ledarskap, trots att ledarskapet avgör verksamhetens utvecklingsförmåga. Du kan ju antingen hjälpa eller stjälpa med ditt ledarskap, med effekter som är svåra att överblicka då det påverkar andra människor som påverkar kunder varje dag. Ledarskapskunskaper förbises ofta helt. Men de bör definieras, kartläggas och utvecklas för att skapa en välmående organisation.

Tänk dig att du ska engagera fem personer med att komma i form. Om du kommunicerar att ”den som i sitt sociala medier-flöde postar flest inlägg i veckan iförd träningskläder vinner!” – och om de ändå lyckas sporra och hjälpa varandra – så är det tyvärr inte tack vare ditt ledarskap, utan trots detta. Om du istället säger att de ska hjälpas åt att må bra fysiskt och psykiskt. Vad händer då? Du släpper lös en flod av engagemang, kreativitet och teamwork som utvecklar människor till nya höjder. För människor VILL må bra.

Om du har en vision med ditt företag som ligger i samklang med vad människor VILL och förstår är bra, då finns deras engagemang där. Sen behövs också struktur, aktiv coachning och systematik för att nå målen.

Kommentera