Kategorier
Uncategorized

Får ert utvecklingsarbete genomslag i hela organisationen?

Får ert utvecklingsarbete genomslag i hela organisationen…

… Så att det leder till verkliga förbättringar – innovationer, högre kvalitet, nöjdare kunder, större marknadsandelar och bättre lönsamhet?

Om inte kan det bero på att ni inte jobbar med just hela organisationen – med hela systemet. Har ni ett system som är optimerat för att kontinuerligt förbättras?

Många gånger sker utvecklingsarbetet bara på en eller två nivåer i organisationen, där effekten uteblir då högsta ledningen inte tar ett övergripande ansvar för att utveckla systemet i linje med målen.

Målen kan inte uppnås utan rätt förutsättningar i organisationen.

”Command and control” är inte en lösning när den bristande kvaliteten beror på brister i själva organisationen.

För att bli klokare behöver ni zooma ut, skaffa överblick och få ett fågelperspektiv på helheten. Leverantörsrelationer, relationer mellan avdelningar, löner och incitament, internkontroll, kundrelationer, HR och administration…

Att inse delarnas relationer med varann och hur allt egentligen är en del av en större helhet – organisationens system – är nyckeln till riktigt coola transformationer.

Kommentera