Kategorier
Uncategorized

Behöver vi implementera Lean Six Sigma?

Behöver vi implementera Lean Six Sigma?

Många företagare har vid något tillfälle uppmanats att starta ett Lean Six Sigma-initiativ. Även när nyckeltal saknas och teamet är litet.

Här är vad jag vet:

📌 Ingen är undantagen från snabb förändring i omvärlden
📌 I processer skapas värde; en process inkluderar lyhörda relationer med kunder och leverantörer
📌 Alla organisationer måste därför fokusera på processförbättring

Det korta svaret är dock nej, du behöver inte ett Six Sigma Black Belt för att nå resultat.

Det långa svaret är… Du vet mer om ditt företag, din konkurrens och ditt strategiska läge än jag. Det här är vad du bör fundera på:

✏️ Vad har ni för strategi för att lyckas vara en organisation som utvecklas snabbare än vad omvärlden förändras?
✏️ Hur säkerställer ni personalens motivation till att bidra till verksamhetens mål?
✏️ Vad är slutmålen för varje initiativ? Vad har ni gjort för att nå närmare slutmålen? När ska initiativen vara klara och hur ska de utvärderas?

Svara på dessa frågor så kommer du närmare ditt mål om ett fungerande utvecklingsarbete. Något du skulle vilja lägga till?

Kommentera