Kategorier
Uncategorized

Behöver vi implementera Lean Six Sigma?

Behöver vi implementera Lean Six Sigma?

Ingen är undantagen från snabb förändring i omvärlden. I processer skapas värde. En process inkluderar lyhörda relationer med kunder och leverantörer. Alla organisationer måste därför fokusera på processförbättring. Vad behöver er organisation för stöd i det här?

Många företagare har vid något tillfälle uppmanats att starta ett Lean Six Sigma-initiativ eller liknande för att nå en högre kvalitet. Även när nyckeltal saknas och ni har ett pyttelitet team. Behövs det verkligen ett sånt koncept som en dyr extern part måste guida er igenom? Det korta svaret är nej.

Det här är vad du bör fundera på: Vad har ni för strategi för att lyckas vara en organisation som utvecklas snabbare än vad omvärlden förändras? Hur säkerställer ni personalens motivation till att bidra till verksamhetens mål? Vad är slutmålen för varje initiativ? Vad har ni gjort för att nå närmare slutmålen? När ska initiativen vara klara och hur ska de utvärderas?

Du vet mer om ditt företag, din konkurrens och ditt strategiska läge än jag. Svara på dessa frågor så kommer du närmare ditt mål om ett fungerande utvecklingsarbete.

Är det något du skulle vilja lägga till?

Kommentera