Kategorier
Uncategorized

Hur ge personalen frihet i praktiken?

Hur ge personalen frihet i praktiken?

Alla har hört att det är bra att ge människor frihet i sitt jobb. Men vad innebär det att värdesätta och ge dem frihet? Att släppa alla fria? Att sätta mål, lova belöningar och sedan vänta på resultat?

Nej, för det är inte att värdesätta människor och uppskatta hur människor fungerar. Det skapar osäkerhet och stress både hos dig och medarbetarna och snart svingar pendeln tillbaka i ”kommendera och kontrollera”-läge, på mer eller mindre subtila sätt. Vad är då lösningen?

Jag är övertygad om att den coachande dialogen är A och O. Att du lär känna människor och deras sätt att tänka. Du ställer rätt frågor och får dem att tänka lite till. Ni löser problem utan att du varken kommenderar eller släpper taget om dem. I dialogen lär ni er mer tillsammans. Ni implementerar de arbetssätt och verktyg som tar er närmare er vision. Hela tiden kundorienterad utveckling. Det skapar engagemang, stolthet och välbefinnande i arbetet!

Sokrates blev en vinnare genom att ställa kritiska frågor. Det kan du som ledare också göra. Tänk och tänk lite till, tillsammans. Börja smått!

Kommentera