Kategorier
Uncategorized

En chef kan vara en ledare…

En chef kan vara en ledare…

En chef kan vara en ledare, men det finns inte nödvändigtvis ett samband mellan de två titlarna.

En ledare ser dig, lyssnar på dig, lyfter dig upp och får dig att växa samtidigt som den utmanar dig att tänja på dina gränser. En ledare låtsas inte att hon eller han vet – eller ens är skyldig att veta – alla de rätta svaren. En ledare kan hantera människor; alla andra saker är sekundära. En ledare kan på ett konstruktivt sätt hantera kritik, utan att ta den som ett hot mot sin position eller identitet. Men kanske viktigast av allt: en ledare är en människa som är ofullkomlig och ska kunna visa sårbarhet och erkänna brister.

Ledarskap är oerhört viktigt när det kommer till kvalitet, eftersom kvalitet börjar och slutar med människor, kultur och värderingar. Glöm aldrig det.

Kommentera