Kategorier
Uncategorized

Lev. Var inte bara vid liv.

Vi vill leva, inte bara vara vid liv. Det här gäller företag också. Ni vill göra något meningsfullt och blomstra. Vara i kontakt med omvärlden och bidra med något gott. Visst?

Det brukar kallas ert varför. Jag skulle vilja kalla det er vision.

När ni jobbar med er planering, visst utgår ni ifrån er vision? Visionen kommer inte att vara mätbar, men ni kan mäta mer konkreta framsteg. Vilka mätbara mål och milstolpar ska finnas på vägen dit?

Visionen kan till exempel röra sig om att vara en exceptionellt god samhällsaktör. Då är stegen förslagsvis att få en god likviditet för att sedan ha ett tryggt utrymme för att kunna satsa på ett förändringsarbete som kommer att vara en långsiktig investering. Det här förändringsarbetet syftar i sin tur till att ni profilerar er inom CSR (Corporate Social Responsibility) för att vinna marknadsandelar, rekrytera och behålla engagerade medarbetare och därmed ha ytterligare utrymme för att utveckla goda lösningar tillsammans.

Så månadens tips är att uppdatera er vision och hur ni vill uppnå den. Systematisera och visualisera den. Skapa delaktighet kring den. Vad är verkligen viktigt för er? Det är väl inte bara ord?

Lev er vision <3

Kommentera