Kategorier
Uncategorized

Interkulturellt ledarskap

I dagens politiska läge är ofta kulturellt färgade värderingar på tapeten. Det kan t.ex. handla om individualism kontra kollektivism, jämställdhet kontra hierarki och statusskillnader och nyfikenhet kontra undvikande inför det som är osäkert.

På vissa håll sägs att mångfalden av perspektiv är utvecklande medan andra ifrågasätter nyttan med de här besvärliga olikheterna. Vad tänker du? Hur kan vi samsas och enas trots olikheterna?

Ett sätt är att vara medvetna om den här aspekten av livet och samtidigt vara nyfikna och försöka förstå varandra med ett öppet sinne. Det relativt nya forskningsfältet kring interkulturellt ledarskap kan hjälpa chefer att bli mer effektiva ledare inom och mellan de olika kulturella sammanhangen där de befinner sig i en allt mer globaliserad företagsvärld.

Peter Dorfman är en av de mest kända forskarna inom det här området och han identifierade redan 2003 fyra saker ledare bör uppmärksamma:

  1. De kulturella skillnaderna inom ett land eller mellan de länder som tillhör samma grupp (t.ex. de nordiska länderna)
  2. Variationen av uttryck för en och samma kultur. Till exempel finns paradoxen att vi kan värdesätta både ett humanistiskt och öppet ledarskap och samtidigt ett beskyddande och gränssättande ledarskap.
  3. Att överallt finns individer som inte alls tycker om sin kultur, som kanske inte rättar sig in i ledet och ibland öppet kritiserar sin egen kulturs värderingar.
  4. Sist men kanske viktigast, att kulturer inte är statiska utan att de hela tiden förändras i en exponentiell takt i vår globaliserade värld.

För vidare läsning rekommenderar Ugglan boken Strategic Leadership Across Cultures från 2013, skriven av Dorfman m.fl.

Kommentera