Kategorier
Uncategorized

Det är kvalitet som gäller

Ibland får jag känslan av att kvalitet ses som ett förlegat begrepp inom min bransch. Det finns en flora av nya begrepp som delvis ersatt de gamla, vilket i bästa fall är onödigt och i sämsta fall förvirrande. Men att jobba med kvalitet och ständiga förbättringar är en självklar del i ett framgångsrikt ledarskap för både individer, organisationer och samhälle.

Här i norra Sverige njuter vi av en stor framtidstro i och med etableringen av gröna industrier och de ca 17 000 anställningar som de förväntas ge fram till 2026. Med tanke på industriernas ökande efterfrågan på leverantörer som kan bidra med tjänster och produkter av hög kvalitet, behöver små och medelstora företag utbildningar inom bl.a. kvalitet och säkerhet. Det fastslår en rapport beställd av Tillväxtverket.

Jag skulle vilja tillägga att goda leverantörsrelationer i sin tur stärker förutsättningarna för industrin att jobba med process- och produktutveckling. Det kreativa arbetet bidrar till större tillfredsställelse för medarbetarna och för den långsiktiga livskvaliteten i vår del av landet, vilket apropå kompetensförsörjningsutmaningen bidrar till attraktionskraften i att leva och verka här i norra Sverige.

Lyfter vi blicken har den västerländska industrin en stor utmaning i att möta de stora satsningarna på kvalitet i asiatiska länder, framför allt Kina, Indien och Sydkorea. Kina har som mål att uppnå samma kvalitetsmässiga standard som väst till 2025 och att vara en kvalitetsmässig global ledare till 2050. Att Kina vinner marknadsandelar i vår del av världen får långtgående samhälleliga och politiska konsekvenser. Industrierna i väst, i Europa och i Sverige behöver anta utmaningen genom att rusta sig med kunskap om kvalitet och ständiga förbättringar. Det menar Professor Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates. Se t.ex. hans artikel Från made in China till created in China.

Ett företag eller en organisation som satsar på kvalitet satsar också på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vill ni leda utvecklingen eller vill ni bara hänga med? Risken är att de som bara vill hänga med till slut tappar även det lilla greppet de hade. I en värld där ständiga förändringar är det enda säkra, är det klokt att sätta fokus på att ständigt bli bättre på att möta dagens och morgondagens behov.

Lämna ett svar