En hälsning

I den här videon står pojken på en pall och säger att han heter något annat 🙂

Vikten av principer

Kvalitetsutveckling är ett ängsligt fält.

Alla undrar vad som smäller högst och vill haka på. Mats Alvesson skriver om organisationers ängslighet och benägenhet att haka på trender i marknadsföringssyfte. Min lösning är att flytta fokus från floran av trender, metoder och verktyg, tillbaka till principer. Principer som går att tillämpa i varje organisation och varje projekt, som sedan kan användas på det sätt som passar just er organisation bäst.

Vi tar begreppet hållbar utveckling som exempel på en trend. I dag är hållbar utveckling otroligt viktigt för en organisations varumärke, men få vet om att

Men redan 1912 skriver Harrington Emerson i sin bok om kvalitetsteknik, The twelve principles of efficiency, om att en organisation bör ha som primärt syfte att göra världen en bättre plats för mänskligheten. Emerson inspirerades av Frederick Taylor, som var upphovsman till scientific manegement. Något som av vissa i dag anses vara förlegat för dess negativa associationer.