Coachning

  1. Offensiv kvalitetsutveckling
    • Statistiska beslutsverktyg – de sju förbättringsverktygen
    • Mänskliga egenskaper och relationer – de sju ledningsverktygen

Bristande kvalitet kostar mellan 10-30 % av en verksamhets totala omsättning. Det är naturligtvis inte hållbart i en tid när offentlig sektor ställs inför höga krav på service. Varje krona behöver användas på rätt sätt och dessutom till rätt saker. Är ni kommunalt anställda och lite osäkra på hur ni ska göra er av med onödiga kostnader? Är ni redo för en förändring? Då har ni kommit rätt. Nystartade Ugglans mission är att hjälpa kommunala verksamheter att ännu mer träffsäkert möta barns, elevers, boendes och andra medborgares behov med lägre resursåtgång, för ett hållbart samhälle. Låt oss följa med på er resa mot målen.

Ugglans älskar gemenskap. Ingen människa är en ö och det är homo sapiens samarbetsförmåga som hjälpt henne till världsherravälde. Det är dags att ytterligare höja nivån på samverkan för att göra morgondagens värld ännu bättre än dagens, för våra barns skull. Ugglans har öppenheten, nyfikenheten och flexibiliteten som behövs för att samverka i en värld som allt mer präglas av digital kommunikation. Ugglans älskar att skapa. Kreativitet och innovation främjas inte av konformitet och likriktning, utan av konflikter och problem som behöver möta anpassade lösningar. Det okända, det spännande och utmanande är en av livets godaste kryddor. Ugglans har drivet och kreativiteten som behövs för att utveckla noggrant anpassade lösningar i en komplex värld och i komplexa tjänsteorganisationer. Ugglans älskar hållbarhet. Ett socialt initiativ heter VIP – Volontär i Piteå. Där nyttjas befintliga resurser på bästa sätt, både människor och tillgänglig teknik, för att skapa mervärde åt alla parter i en samverkan. Inget går till spillo, ingen partner ger utan att samtidigt få. Det är hållbarhet i ett nötskal. Ugglans har passionen för samhället som behövs för att ta fram idéer och förverkliga dem tillsammans med andra drivna aktörer. En god anledning till att Ugglans fokus på offentlig sektor är så starkt: 30 procent av den svenska arbetskraften arbetar i den offentliga sektorn. ”Den offentliga sektorn måste ständigt söka nya vägar för att arbeta smartare så att vi kan höja kvaliteten och frigöra resurser för att bättre ta hand om våra gamla, förbättra underhållet av våra järnvägar eller rusta våra barn med en bättre skolgång. 30 procent av den svenska arbetskraften arbetar i den offentliga sektorn. Arbetet med att förbättra och utveckla produktiviteten i den offentliga sektorn är därför inte bara en fråga om att använda skattemedlen ansvarsfullt – det är också av stor betydelse för den svenska ekonomins tillväxt.” https://www.expressen.se/debatt/maximera-nyttan-av-skattepengarna/

%d bloggare gillar detta: