Om Ugglans

Sofia Franzén

M.Sc. Management Studies @ Stockholm University

Owl & Founder @ Ugglans

Leadership Developer @ Hälsa

Jag heter Sofia och jag bor i Piteå i Norrbotten. Jag håller på att starta upp Ugglans AB som eget företag.

Min bakgrund är att stötta utvärdering och utveckling av kommunala verksamheter på övergripande nivå. I botten har jag en masterexamen i management från Stockholms universitet, kombinerad med några fristående kurser i företagsekonomi och statistik.

Jag ingår också i ett team av coacher på en företag som heter Hälsa. Vi jobbar tvärprofessionellt med utveckling för organisationer, team och individer.

Simma lugnt.

/🦉

Foto: Mikael Sundkvist @ P-Town Productions