Tänk dig...

 • mer motiverade medarbetare
 • nöjdare kunder som rekommenderar er
 • fler ambassadörer för ert varumärke
 • bättre långsiktiga finansiella resultat och 
 • förmågan att överleva i en föränderlig omvärld

För det behöver ni troligtvis...

 • ha ett tydligt fokus på det som är viktigt
 • ha ett gemensamt tänk kring mål, nyckeltal och aktiviteter
 • praktisera tydliga roller, ansvar och rutiner
 • skapa och analysera relevant data
 • kommunicera mellan alla berörda i förbättringsarbetet och 
 • se hur förbättringsarbetet påverkar era finansiella resultat

Tillsammans kan vi...

 • utvärdera ert upplägg för att ständigt förbättra er verksamhet
 • genomföra en plan för att ni ska få en stark förmåga att sätta mål och uppnå dem
 • utvärdera vårt gemensamma arbete och märka skillnaderna

Jag erbjuder:

Jag erbjuder att tillsammans med er driva utveckling genom t.ex.

 • projektledning
 • coachning för att skapa en gemensam uppfattning om syfte, mål och utvärdering
 • dokumentation av roller, ansvar och rutiner
 • workshops och utbildningar kring hur ni utvecklar er verksamhet utifrån ett helhetstänkande
 • intern kommunikation & handböcker

/Ugglan