Hem

Ensam är inte stark. Det är något vi fick bekräftat under 2020.

Människors samarbetsförmåga i större grupper sägs vara vårt biologiska trumfkort. Det var just denna förmåga som lät den tidigare oansenliga arten homo sapiens lägga jorden under sig.

Vår briljanta samarbetsförmåga stöps i nya former i vår tids snabbt växande digitala landskap. Digitaliseringen av tjänster spelar ut geografiska gränser och gör att konkurrensen hårdnar. Kundomdömen sprids snabbt på stora plattformar. Digitaliseringen av internt samarbete är också här för att stanna; till följd av covid-19 har de flesta organisationer tvingats samarbeta på distans. Det innebär både problem och möjligheter i fråga om exempelvis ledarskap, motivation, kommunikation och produktivitet.

För att möta utmaningarna är det av största vikt att ta vara på sin organisations fulla utvecklingspotential, men tyvärr visar Gallups State of Global Workplace att i Sverige är endast 14 procent av alla medarbetare aktivt engagerade i sitt arbete; medarbetare som istället skulle kunna vara just de innovativa, agila problemlösare som behövs i vår föränderliga värld.

Hur har er organisation påverkats av covid-19? Ni har med all säkerhet djupa insikter i olika frågor, men söker kanske en oberoende part med kompletterande perspektiv. Tillsammans identifierar vi era viktigaste frågor och fokuserar dem för att nå djupare insikter i hur ni stärker er återhämtningsförmåga och bygger en hållbar organisation som överlever kriser.

Låter det intressant? Ring eller skriv gärna till mig så pratar vi vidare.

Sofia Franzén, Ugglans Konsultbyrå