Välkommen!

Jag heter Sofia Franzén och har en passion för kvalitet. Det är ett tvärvetenskapligt kompetensområde som innefattar värderingar, arbetssätt och verktyg för att en verksamhet ska möta och överträffa kunders behov och förväntningar på ett effektivt och hållbart sätt. Via den här sidan och via LinkedIn vill jag presentera mig själv, knyta kontakter, inspirera och dela med mig av mina insikter. I botten har jag en masterexamen i management studies från Stockholms universitet och några års erfarenhet som kvalitetscontroller. Hoppas att vi hörs!